Shantykoor Wrakhout

Een meeslepende gebeurtenis met een hoge amusementswaarde.

Het Shantykoor “Wrakhout” uit Enschede bestaat uit een groep enthousiaste kerels die met passie en plezier, in koorverband liederen zingen die gerelateerd zijn aan het wel en wee van het vroegere zeemansleven en de zeevaart. Gemotiveerde mannen die van het zingen een tweede “onbetaald beroep” hebben gemaakt. Met aan dek een 50-tal ijverige,zingende “zeelieden” nemen ze het publiek mee terug in de tijd en de geschiedenis van het vaak harde en moeizame leven aan boord en de belevenissen aan de wal. Vreugde en verdriet bij thuiskomst en afscheid, de drank en de meisjes van lichte zeden, maar ook de moraal en de hechte kameraadschap. Met een breed repertoire van Nederlandse, Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen ze de wisselende gevoelens van die vaak geharde en soms ook gevoelige zeebonken tot uiting in enerverende optredens.

wanneer

-