Expositie Olieverfgroep Kleurrijk Enschede

Beelden voor een wereldwijde verdraagzaamheid

Deze schilderijen geven een beeld van de ontzaggelijke rijkdom dat een multiculturele samenleving ons biedt. Zonder angst of vooroordelen is het pas mogelijk om wereldwijd van de mensheid te genieten.
Meer informatie vind je op de website

wanneer

-