Doe mee aan het Zilverfestival voor en door actieve 55plussers


Op 5 oktober wordt in de binnenstad van Enschede de 3e Culturele Zondag van het jaar georganiseerd, onder de noemer het Zilverfestival. Actieve 55-plussers kunnen hier hun kennis, kunde en enthousiasme,
op het gebied van kunst en cultuur, doorgeven aan generatiegenoten èn aan de volgende generaties.
Actieve ouderen en culturele verenigingen, met oudere leden, worden opgeroepen om mee te doen.
In de aanloop naar de Culturele Zondag kunnen ouderen tevens meedoen aan een beeldhouwproject, danstheaterproject en een filmproject.
De drie projecten hebben subsidie ontvangen via Lang Leve Kunst.

De ‘generatie’ 55 plussers staat veelal volop in het leven, heeft kennis, kunde en een schat aan ervaring. Deze Culturele Zondag met de subtitel ‘het Zilverfestival’ geeft letterlijk en figuurlijk een podium aan de groep actieve kunst- en cultuurbeoefenaars van 55 plus en ouder.

Aanleiding en achtergrond
De Seniorenraad van Enschede, die het college van B&W adviseert, zag in het buitenland festivals waar de kennis en kunde van ouderen centraal stond. Zij waren daar zo enthousiast over dat ze de organisatie van de Culturele Zondag vroegen om iets met het thema te doen. De Culturele Zondag organisatie had meteen veel interesse en omarmde het thema.

De Culturele Zondag
Het evenement vindt plaats op zondag 5 oktober van 13.00 tot 17.00 uur onder de noemer ‘Culturele Zondag Zilverfestival’ in de binnenstad van Enschede. Op zowel binnen- als buitenlocaties laten de deelnemers op een laagdrempelige manier zien hoe leuk, verrassend en inspirerend kunst en cultuur is. Het programma geeft ruimte aan veel verschillende kunst- en cultuur-disciplines in een evenwichtig en kwalitatief goed programma dat aantrekkelijk is voor het publiek om te bezoeken.

Onder kunst en cultuur vallen: muziek, zang, beeldende kunst, dans, theater, fotografie, film, literatuur, verhalen vertellen, cultureel erfgoed, architectuur, kunstgeschiedenis. Niet alleen high brow, maar ook kwalitatieve low brow kunst en cultuur die verrassend of vernieuwend is of die een bijzonder verhaal vertellen. Datzelfde geldt voor ambacht. Binnen de Culturele Zondag passen kunstnijverheid en handenarbeid minder goed.

Meedoen aan de Culturele Zondag
Geïnteresseerde 55 plussers die alleen, of in groepsverband, actief bezig zijn met kunst en cultuur, worden opgeroepen om mee te doen. Via het toegestuurde aanmeldformulier kan men aangeven wat men zou willen doen, hoe dat aansluit op het thema en wat de wensen zijn m.b.t. de locatie, de techniek, etc. De CZ-organisatie bekijkt en beoordeelt alle aanmeldingen en selecteert daaruit, om vervolgens een evenwichtig programma te maken. De deelnemers doen kosteloos mee. De CZ-organisatie zorgt voor de faciliteiten als locatie, podia, licht, geluid, meubilair, catering en de promotie van het evenement. Meer informatie en het aanmeldformulier zijn tot medio juli op te vragen via audry@culturelezondagenschede.nl.

Speciale projecten
In de aanloop naar de Culturele Zondag zijn er twee actieve participatieprojecten waarbij senioren voorafgaand aan het Zilverfestival o.l.v. professional iets creëren dat op 5 oktober wordt geëxposeerd of wordt uitgevoerd. Ouderen kunnen hier kosteloos, of voor een gereduceerd tarief, aan meedoen. Voor deze projecten is een subsidie verkregen via Lang Leve Kunst.

Lang Leve Kunst
Lange Leve Kunst is een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren. In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Met het groeien van de groep ouderen in onze samenleving doen zich nieuwe kansen voor. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Lang Leve Kunst ondersteunt projecten die cultuur voor en door ouderen op een inspirerende en motiverende manier voor het voetlicht brengen. Lang Leve Kunst is een initiatief van Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van Loo, LKCA, RCOAK en VSBfonds. Zie www.langlevekunst.nl.

Project Ben ik in Beeld: beeldende kunst
Binnen dit project leren senioren van 65 jaar en ouder, onder leiding van een beeldhouwer PeKock Kunstartiest, hoe men stenen kan bewerken tot een beeld. De beeldhouwer gaat in vier sessies met de deelnemers aan het werk en leert hen naar de stenen te kijken en te bewerken: Op de Culturele Zondag worden de beelden en de verhalen die erbij horen, tentoongesteld in een speciale expositie. Er zijn drie groepen die in de zomermaanden aan het werk gaan. Dit gebeurt bij Livio (locatie Broekheurnerstede), De Posten en bij AriënsZorgpalet.

Project "Levens delen! Minikroniek maken met je smartphone'
In dit project gaan ouderen een film maken van hun levensverhaal, daarbij geholpen door professionals van Bert van der Molen Media Producties en iemand uit het eigen netwerk, zoals een (klein)kind of een buurtgenoot. Tijdens 4 bijeenkomsten leren ouderen creatief filmen met de smartphone en monteren met de computer. Het resultaat is een eigen Minikroniek waarmee de ouderen de volgende generaties inzicht geven in wie ze zijn en hoe ze geleefd hebben. De korte films worden vertoond bij Concordia op de Culturele Zondag op 5 oktober. Op 2 september 2014 gaat de cursus van start, in de Centrale Bibliotheek Enschede. De cursus is elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, duurt 4 weken en kost per opgegeven duo € 55.
Aanmelden via: info@bibliotheekenschede.nl of telefonisch: 053 480 4804
Sluiting inschrijving: 28 augustus 2014
Organisatie en informatie: Masja de Roy, E: masja@cimpa-t.nl en T: 06-17834418

Advies Seniorenraad
Op 5 oktober wordt voorafgaand aan de Culturele Zondag het advies van de Seniorenraad, met betrekking tot met betrekking tot cultuurparticipatie van senioren in Enschede, aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.