Zoek je een leuke opdracht?

De Culturele Zondag biedt Saxion-studenten leuke en interessante opdrachten aan.
Kijk hieronder of er iets voor jou bijzit en neem contact op met Audry Hoemakers via audry@culturelezondagenschede.nl.

Opdracht: ontwikkel een project voor kinderen
Cultuur stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt in waarnemen, ervaren, denken, doen, verbeelden, samenwerken en betrokkenheid. Om kinderen van 6 tot 13 jaar op een laagdrempelige en leuke manier kennis te laten maken met kunst en cultuur willen we hen actief te betrekken bij de Culturele Zondagen.
Hierbij denken wij aan een project dat start in de periode voorafgaand aan de Culturele Zondag, met een finale of eindpresentatie tijdens de Culturele Zondag zelf.
Wat is hiervoor de beste weg om de kinderen te bereiken; via speeltuinen, brieven aan de ouders/verzorgers meegeven op school, activiteiten binnen of buiten schooltijd, of bij verenigingen, of ...?
En welke insteek spreekt de kinderen aan; wat zijn de activiteiten die ze graag willen uitvoeren? Welke thema’s spreken hen aan? Hoe lang mag een project duren? Op welke manier kunnen de projecten eventueel aansluiten op het lesprogramma van scholen?

Vraag: Onderzoek welke activiteiten kinderen (en hun ouders) aanspreekt, hoe we ze kunnen bereiken, wat we van ze kunnen vragen qua tijdsinvestering, bijdrage aan (materiaal-/docent)kosten? En ontwikkel een project voor kinderen.

Opdracht: Waar zitten de amateurs?
Tot nu toe hebben we vooral contact met georganiseerde amateurs: mensen in verenigingsverband, zoals koren en theatergroepen. Maar er zijn ook veel mensen die niet in georganiseerd verband aan amateurkunst doen. Denk aan schrijvers, schilders, jongeren die af en toe samen dingen doen, etc. Het is moeilijker om deze mensen te vinden en om er mee in contact te komen. Wij willen graag laten onderzoeken welke ‘soorten’ niet-georganiseerde amateurkunstenaars er zijn en binnen welke disciplines zij bezig zijn. Verder:
- waar doen zij aan amateurkunst / waar vinden we ze?
- Hebben zij behoefte aan ondersteuning, bijv hulp bij promotie of subsidie?
- hebben zij behoefte aan een podium / aandacht voor hun kunsten?
- Hoe kunnen we ze betrekken bij de Culturele Zondagen?

Vraag: Onderzoek hoe we met de 'losse' amateurs op een efficiënte en effectieve manier in contact komen, wat hun behoeften zijn en zorg ervoor dat we op de volgende Culturele Zondag zo'n 10 nieuwe 'losse' amateurs meedoen.

Opdracht: Hoe betrekken we andere culturen bij de CZ?
We leven steeds meer in een multi culturele samenleving. Ook in Enschede! Kunst en cultuur is bij uitstek een middel om elkaar elkaar beter te leren begrijpen en om saamhorigheid te creëren. Graag zouden we meer kunst en cultuur uit andere landen betrekken bij de Culturele Zondag. Het doel is om op elke CZ kunstenaars, muzikanten, dansers en culturele verenigingen met buitenlandse wortels te laten meedoen. Nu gebeurt dat vaak alleen nog op de Multi Culturele Markt.
Hoe kunnen we deze groep interesseren om mee te doen aan de Culturele Zondagen. Wat zouden ze willen? Welke middelen moeten we inzetten? Wat zouden we moeten bieden? Etc.

Vraag: Onderzoek de wensen en behoeften van de doelgroep en maak een advies hoe we deze groep bij de CZ kunnen betrekken. En heel concreet: zorg er ervoor dat er op de eerstvolgende CZ een allochtone groep meedoet.